ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Three Wheeler Standard Ads

1 year ago Vehicles Andiambalama   480 views

₨ 950,000

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 950,000   Negotiable

Home Used
Original Paint
2013
Mileage - 47450
Price - 950000.00
Urgent Sale

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.