ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

MG ZS 2019 Standard Ads

1 year ago Vehicles Anuradhapura   490 views

₨ 75,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 75,000   Negotiable

Brand:
MG
Model:
ZS
Trim / Edition:
ZS 2019
Year of Manufacture:
2019
Condition:
Used
Transmission:
Automatic
Body type:
SUV / 4x4
Fuel type:
Petrol
Engine capacity:
1,000 cc
Mileage:
70,500 km
Previous Owners : 2
Company maintains
Records available.
Anuradhapura
Only Whatsapp call
0094773138015

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.