ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Electric bike 2022 Standard Ads

1 year ago Vehicles Wennappuwa   424 views

₨ 245,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 245,000

*Winner Electric bike
*Model - Classic
*Brand New
*6 month warranty
*Max weight - 150KG
*Display - Digital
*Motor power - 48v/350w High efficiency brushless motor
*Battery power - Lead acid battery 48v-12Ah
*Charging time - 4 - 5 hours
*Mileage - 35 KM
*Tyre size - 16* 2.5 inches tubeless
*LED lights
*Brake - Drum(front,rear)
*Max speed - 40 KM/H
*Call - 0769694646
*RS 245,000

Additional Details

Condition
New
Model
Winner
Year of registration
2022
Fuel Type
Other
Transmission
Automatic
Bike Brand Other
Engine Capacity
40cc

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.