ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

YouTube Part-time Standard Ads

1 year ago Jobs in Sri Lanka Colombo   1K views

₨ 25,000

  • img
City: Colombo
Salary: ₨ 25,000

YouTube කරන්න ඔබත් කැමතිද ?

# මනා පෞර්ෂයක්.
# මනා කටහඩක් .

ඔබටත් තියෙනවා නම්. අදම අපිට CV එකක් එවන්න .
[email protected]

ලංකාවේ සියලුම ප්‍රදේශ ආවරනය වනපරිදි බදවාගනු ලැබේ .

Additional Details

Company lak.lk
Work Type Part-time
Sex both
Address Colombo

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.