ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Yamaha TW 200CC Standard Ads

1 month ago Vehicles Colombo   358 views

₨ 325,000

  • img
  • img
  • img
City: Colombo
Price: ₨ 325,000

BBJ-×××× Nubr Register
Showroom condition
Engine 100%
Full standard
Good tyer condition
Original Yamaha key
Clear document 100%
License insurance update
Exchange ok FZ,dio,ct100

Additional Details

Condition Used
Model TW
Year of registration n/a
Mileage n/a
Fuel Type Partrol
Transmission Manual
Bike Brand Yamaha
Engine Capacity n/a

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.