ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Yamaha fz Standard Ads

1 year ago Vehicles Kalutara   1.5K views

₨ 127,000

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 127,000   Negotiable

Km 3300 duwla tyne
Hodtm tynw
Salli hdssiyk nisa denne

Additional Details

Condition Used
Model fz
Year of registration 2018
Mileage 3000
Fuel Type Diesel
Transmission Manual
Bike Brand Yamaha
Engine Capacity 150CC

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.