ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

YAMAHA FZ-S Standard Ads

3 days ago Vehicles Ja-Ela   718 views

₨ 180,000

  • img
  • img
City: Ja-Ela
Price: ₨ 180,000

Condition 100%
Service are done Yamaha company
Warranty And repair free
Rear/front tyres are good
Free service 3ක් තියෙනවා තව.
Stickers and modify bike
Finance එකක් තියෙනවා
කිසිම අවුලක් නැ Bike එකෙ..මිල ගනන් කතා කර ගත හැක..
Call me more details

Additional Details

Condition Used
Model FZ-S
Year of registration N/A
Mileage 17000km
Fuel Type Partrol
Transmission Manual
Bike Brand Yamaha
Engine Capacity 150cc

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.