ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Wagon R stingray 2015 Standard Ads

1 month ago Vehicles Matugama   290 views

₨ 2,665,000

  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 2,665,000   Negotiable

Wagon R stingray 2015
genuine Mileage
2nd owner
Home used car
Well maintain
Call mo details

Additional Details

Condition Used
Vehicle Brand Suzuki
Model Wagon
Year of registration N/A
Mileage 65635KM
Fuel Type Partrol
Features:
Air conditionar
Airbag / Safety
GPS
Security System
Transmission Manual
Engine Capacity 1500cc

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.