ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

VFD POWTRAN PI500A Standard Ads

1 year ago Business & Industry Embilipitiya   811 views

₨ 34,250

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 34,250

POWTRAN PI500A series high-performance inverter ( VFD )Availbel ModelModel : PI500A 0R7G3 0.75KW/ 1hp 400V 3 phase input / 400V 3phase out put Price 34250/=Model : PI500A 1R5G3 1.5KW/ 2hp 400V 3 phase input / 400V 3phase out put Price 35010/=Model : PI500A 2R2G3 2.5KW/ 3hp 400V 3 phase input / 400V 3phase out put Price 36540/=Description:PI500A series high-performance inverter is based on the company's many years of design, production, sales experience, suitable for all kinds of industrial machinery, fan & water pump drive control and heavy industry such as medium frequency grinding. Products in duct design, hardware configuration, software functions, installation design has greatly improved the customer ease of use and environmental adaptability, function optimization, application is more flexible, more stable performance, greatly improve the product reliability.POWTRA PI500A ශ්‍රේණියේ VFD සමාගමේ වසර ගණනාවක සැලසුම්, නිෂ්පාදනය, විකුණුම් අත්දැකීම් මත සියලු වර්ගවල කාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා සුදුසු පරිදි නිමවා ඇත. යන්ත්‍රෝපකරණ විදුලි පංකා සහ ජල පොම්ප වේග පාලනය සහ මධ්‍යම සංඛ්‍යාත ඇඹරීම වැනි බර කර්මාන්ත සදහා වඩාත් යෝග්‍යවේ. සැලසුම් කිරීම, දෘඩාංග වින්‍යාසය, මෘදුකාංග ක්‍රියාකාරිත්වය, ස්ථාපන සැලසුම වැනි දෑ පාරිභෝගිකයින්ගේ භාවිතයේ පහසු පරිදි සකසා ඇත

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.