ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Vezel 2014 Z Grade Standard Ads

5 days ago Vehicles Kurunegala   267 views

₨ 4,675,000

  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 4,675,000   Negotiable

2014
First Owner
Z Grade
Exchange Possible

Additional Details

Condition Used
Vehicle Brand Honda
Model Vezel
Year of registration 2014
Mileage 51000km
Fuel Type Partrol
Features:
Air conditionar
Airbag / Safety
GPS
Security System
Stepney
Transmission Manual
Engine Capacity N/A

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.