ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Very good condition Standard Ads

1 year ago Vehicles Bentota   422 views

₨ 220,000

  • img
  • img
City: Bentota
Price: ₨ 220,000   Negotiable

Very good running and good condition bike quick sale . Home use no accident lady use bike original paint new tires call for more details ( price can change after discus)

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.