ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Valuable land for sale in panadura hirana Standard Ads

1 month ago Property Panadura   294 views

₨ 250,000

  • img
Price: ₨ 250,000   Negotiable

3.5km to gall road.
4 km to panadura town.
Green and calm untroubled environment.
Tap water, electricity.
Clear documents.
Good neighbors.
12 and 13 perch lands are available.

Additional Details

Area of land 25 perches (12 & 13)

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.