ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Upstair For Rent Standard Ads

1 year ago Property Kottawa   717 views

₨ 20

  • img
  • img
  • img
  • img
City: Kottawa
Price: ₨ 20   Negotiable

2 Bed RoomsAttached Bathroom Living Room &balconyKitchen Vehicle.parking space available

Additional Details

Bedrooms 0
Bathrooms 0

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.