ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

TVS-Ntorq Standard Ads

1 year ago Vehicles Wellampitiya   411 views

₨ 380

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 380   Negotiable

Bike is in good condition
Accident free
Low mileage- 7000 km
All clear documents
Genuine buyers cl me for more details

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.