ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Tvs ntorq 125 Standard Ads

1 year ago Vehicles Kandy   374 views

₨ 35,000

  • img
  • img
  • img
City: Kandy
Price: ₨ 35,000   Negotiable

14200km
1st owner
Good connection
Call me information

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.