ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Tractors Standard Ads

2 years ago Fashion, Health & Beauty Colombo   535 views

₨ 990

  • img
City: Colombo
Price: ₨ 990

Price:-990/=Size:-S-M-LTo get the order deliverd, Please send us the following details.Whatsapp/Viber or IMO on 0727422533 us the:-1 Address 2Phone numbers3 Item Picture Island wide delivery.Payment is cash on delivery.Delivery Fee------------ Colombo - 150 Greater Colombo - 200 Out of Colombo - 250-300Payment Method--------------------------Cash On DeliveryEz-cashBank TransferHappy ShoppingTrendyz.lk Team

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.