ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Toyota lite ace cm36 (brand new) Standard Ads

1 year ago Vehicles Badulla   432 views

₨ 2,195,000

  • img
City: Badulla
Price: ₨ 2,195,000

Good condition
Brand new import vehicle
Kisima aulak naa
Home used
2c engine
4 doors
Platroof.
Tow new tires
Adjustable seat set
Full spare parts
Vehicle eka balala katha karala gana adu kara gatha heka

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.