ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Toyota coaster for hire Standard Ads

1 year ago Services Jaffna   619 views

₨ 1

  • img
City: Jaffna
Price: ₨ 1   Negotiable

Laviniya Travels
Luxury Toyota Coaster with 29 adjustable seats
Airport Transfers
Wedding hires
Short / long days trips
Refrigerator
TV / DVD
third step / balcony seats
Safety and good service
Contact 0766700146

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.