ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

TOYOTA CARINA TI MY ROAD Limited Standard Ads

1 month ago Vehicles Kandy   1.4K views

₨ 2,175,000

  • img
  • img
  • img
  • img
City: Kandy
Price: ₨ 2,175,000

One of the best condition car
original paint
Yom 1998
original mileage 128457
original factory fitted body kit
original interior is 100%
body condition 100%
engine condition 100%
all the records available
new tyre and battery
original JBL speaker and audio system
touch A/C with climate control
elimination meter cluster

Additional Details

Condition Used
Vehicle Brand Toyota
Model CARINA
Year of registration N/A
Mileage N/A
Fuel Type Diesel
Features:
Air conditionar
Airbag / Safety
GPS
Security System
Stepney
Transmission Manual
Engine Capacity N/A

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.