ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Three wheel Standard Ads

1 year ago Vehicles Mihintale   795 views

₨ 425,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 425,000   Negotiable

Engine running100%
New tire battery
Original body,dirum natha
Ex ok
0767521908

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.