ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

TATA Standard Ads

1 year ago Vehicles Walpola   312 views

₨ 800,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
City: Walpola
Price: ₨ 800,000   Negotiable

TATA 1618 Singal Cabin Face (Reconditioned)Giveaway for Highest offer.

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.