ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

T-shirt Standard Ads

1 year ago Fashion, Health & Beauty Colombo   512 views

₨ 690

  • img
  • img
City: Colombo
Price: ₨ 690

❤️හොදම ඇදුම් අඩුවටම අරන් හැඩට අදින්න ❤#sujee_fashion❤ වෙතින් Rs. 690/=ට අනර්ඝ නිමි ඇදුම්. ‍‍‍රට පුරා Delivery පහසුකම් එකවර ඇදුම් 5කට වඩා ගන්නවා නම් delivery නොමිලේ❤ බැංකු තැන්පතු සදහා 10% ක වට්ටම්. Rs.690.00 (S M L XL)Deliver whithin Two Days.More than 5 pcs Deliver Free ❤ ☎️Contacts us WhatsApp.0710751603https://www.facebook.com/pg/SujeeFashionSuper/about/

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.