ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Suzuki vagon R stingray 2018 Standard Ads

1 day ago Vehicles Kurunegala   298 views

₨ 3,350,000

  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 3,350,000   Negotiable

One owner personally import “0”mileage
Now13000km mileages

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.