ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Suzuki Splash 2008 Standard Ads

1 month ago Vehicles Piliyandala   283 views

₨ 2,125,000

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 2,125,000   Negotiable

Suzuki splash
Manufactured in 2008
Registered in 2011
Full option
Auto
ABS
Power steering
Power shutters
5 Air bags
Alloy Wheels
Accident free
Call us for more info ..

Additional Details

Condition Used
Vehicle Brand Suzuki
Model Splash
Year of registration N/A
Mileage N/A
Fuel Type Partrol
Features:
Air conditionar
Airbag / Safety
GPS
Security System
Transmission Manual
Engine Capacity N/A

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.