ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Suzuki Maruti 800 Standard Ads

1 year ago Vehicles Ampara   403 views

₨ 1,475,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
City: Ampara
Price: ₨ 1,475,000

Good condition
2nd Owner
Mileage 43000

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.