ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Susuki every Standard Ads

1 year ago Vehicles Negombo   381 views

₨ 1,775,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
City: Negombo
Price: ₨ 1,775,000   Negotiable

✅Susuki every
✅Manual
✅Good condition
✅2007 rejishter
✅110000
✅AC power
✅Allow wheel
✅Audio player
✅Center lock

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.