ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Steward - Peradeniya Standard Ads

1 year ago Jobs in Sri Lanka Kandy   684 views

₨ 35,000

  • img
City: Kandy
Salary: ₨ 35,000

⇒⇒ අප සංචාරක හෝටල් සමුහයේ පහත සඳහන් ඇබෑර්තු වලට සේවකයින් ඉතා ඉක්මනින් බඳවා ගනු ලැබේ.
➣ තනතුර ;
➫ Steward
➣ සුදුසුකම් ;
➫ වයස අවු 18 - 35 අතර බඳවා ගනු ලැබේ.
➫ පළපුරුද්ද තිබීම වඩාත් සුදුසුය.
➫ ක්‍රියාශීලි අයෙක් විය යුතුය .
➫ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුම අවශ්‍යයි .
➣ ප්‍රතිලාභ ;
➫ මාසික වැටුප රු.30,000/= ට වඩා වැඩි .
➫ E.P.F/ E.T.F දීමනාද සහිතයි .
➫ ආහාර ,නවාතැන් හා නිළ ඇදුම් නොමිලේ සපයනු ලැබේ.
➫ අමතර දීමනාද සහිතයි.
➤ ඉහත සුදුසුකම් සපුරාලූ ඔබ, අදම අපගේ පහත අංකයට අමතන්න

Additional Details

Company Vandy Hotel Group
Work Type Full-time
Sex man
Address Kalubovila, Dehiwala

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.