ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Steward - Kandy Standard Ads

1 year ago Jobs in Sri Lanka Ampitiya   845 views

₨ 35,000

  • img
Salary: ₨ 35,000

⇒⇒⇒ අප තරු පන්තියේ හෝටලය සදහා පහත සේවකයින් බදවා ගනු ලැබේ..
# තනතුර ;
➫ Steward
# අවශ්‍ය සුදුසුකම් ;
➫ අ.පො.ස (සා /පෙළ ) සමත් විය යුතුය.
➫ වයස අවු, 18 - 35 අතර බඳවා ගනු ලැබේ.
➫ ක්‍රියාශීලි අයෙක් විය යුතුය .
➫ ආහාර, නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ.
➫ වැටුප රු.30,000 වැඩි
➫ ETF/ EPF ඇතුළු දිරි දීමනා රැසක්.
☞ ඉහත සුදුසුකම් සපුරාලු ඔබ , අදම අපගේ පහත අංකයට අමතන්න.

Additional Details

Company Vandy Hotel Group
Work Type Full-time
Sex man
Address Kalubovila, Dehiwala

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.