ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Sony xz Standard Ads

1 year ago Electronics Kalutara   602 views

₨ 20,000

  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 20,000

Ex කරන්න මොනාද තියෙන්නේ.(.phone or leptop )SONY XZ Water Proof3GB 32ROMFULL setBrand New conditions සිරිමක්වත් නැSide Finger Frints23Mp camerමතුගම තියෙන්නේ..Call me 0768045553

Additional Details

Condition Used
Phone Brand Sony
Futures:
3G
4G
Bluetooth
Camera
Expandable Memory
Fingerprint Sensor
GPS
Touch Screen

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.