ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Scooter Standard Ads

1 year ago Vehicles Kandy   374 views

1% Offer   on LAK

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
City: Kandy
Price: ₨ 325      ₨ 322      Negotiable

Honda-dio
Well maintained
9800km
Original mileage

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.