ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Samsung s7 64GB Standard Ads

10 months ago Electronics Trincomalee   281 views

₨ 29,000

  • img
  • img
Price: ₨ 29,000

Ex like iphone 6s up4gb ram /64 gb rom3600 mh battery Edge display super amoled display Waterproof /wireless chaging No scratching

Additional Details

Condition Used
Phone Brand Samsung
Futures:
3G
4G
Bluetooth
Camera
Fingerprint Sensor
GPS
Touch Screen

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.