ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Samsung note 4 Standard Ads

1 year ago Electronics Kottawa   576 views

₨ 14,000

  • img
  • img
  • img
City: Kottawa
Price: ₨ 14,000

Samsung Galaxy Note 4Fullset Without BoxGood Condition Good Battery Life 3GB_32GB_ Fingerprints 100%_ Temprd Glass AttchNo Errors 100% Working phone Can Give ID copy Location Kottawa call me Phone + Cash Ok 14000/=

Additional Details

Condition Used
Phone Brand Samsung
Futures:
3G
4G
Bluetooth
Camera
Expandable Memory
GPS
Touch Screen

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.