ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Samsung m20 Standard Ads

2 years ago Electronics Gampaha   486 views

₨ 17,000

  • img
  • img
City: Gampaha
Price: ₨ 17,000

Full set with boxGood condition No exchange Gana katha karala adu kara gaththaki

Additional Details

Condition Used
Phone Brand Samsung
Futures:
3G
4G
Bluetooth
Camera
Dual SIM
Dual-Lens Camera
Expandable Memory
Fingerprint Sensor
GPS
Touch Screen

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.