ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Samsung galaxy A50 Standard Ads

1 month ago Electronics Kurunegala   152 views

₨ 38,500

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 38,500

Full set with box
64gb
100%condition
Free backcover
0704620062-whats app no

Additional Details

Condition Used
Phone Brand Samsung
Futures:
3G
4G
Bluetooth
Camera
Dual SIM
Dual-Lens Camera
Expandable Memory
Fingerprint Sensor
GPS
GSM
Motion Sensors
Physical keyboard
Touch Screen

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.