ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Rent a house Standard Ads

2 years ago Home & Garden Kandy   784 views

₨ 45,000

  • img
City: Kandy
Price: ₨ 45,000

5min kandy hospital,kandy town,any school and lot of place....

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.