ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

RENT A CAR-TOYOTA BELTA Standard Ads

1 month ago Vehicles Pannipitiya   345 views

₨ 2,350

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 2,350   Negotiable

BELTA CAR FOR RENT LONG TERMS AND SHORT TERMS.DELIVER TO YOUR HOME.PLZ CALL ABOVE 7 DAYS ONLY.

Additional Details

Condition Used

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.