ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Pulsar Standard Ads

1 year ago Vehicles Gelioya   328 views

₨ 970,000

  • img
  • img
  • img
  • img
City: Gelioya
Price: ₨ 970,000   Negotiable

Pulsar 150
Running condition

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.