ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

PROPERTY Standard Ads

10 months ago Property Seeduwa   149 views
City: Seeduwa
Price: ₨ 70   Negotiable

Opposite to Colombo negombo main road.Extent about 35.5 perches with 1300 sq feet single store building.Property face to the above main road with 65 feet front.Also property located between KATUNAYAKE and JAELA highway express access.Very significant for business purposes.

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.