ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Perodua Viva Elite Auto 2012 Standard Ads

1 year ago Vehicles Matara   727 views

₨ 2,070,000

  • img
  • img
  • img
City: Matara
Price: ₨ 2,070,000   Negotiable

Full option2nd ownerNew Battery / New Tyre (with warranty)Engine, body, interior condition 100%.(Accident free).Company maintenance & All service record availableGenuine mileage , All emission tests are availableHome used onlyPrice can be negociable after inspection

Additional Details

Condition Used
Vehicle Brand Other
Model viva elite
Year of registration 2012
Mileage 96000
Fuel Type Partrol
Features:
Air conditionar
Security System
Transmission Automatic
Engine Capacity 1000

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.