ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Panda Standard Ads

1 year ago Vehicles Negombo   452 views

₨ 1,950,000

  • img
City: Negombo
Price: ₨ 1,950,000

2015
25000KM
ATHATA LAKSHA 10 ONA
FINANCE THIYNWA 32000*29
CACH OKE NM 1920000 DENWA

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.