ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Padinchyata agana idamk Standard Ads

1 month ago Property Bandaragama   244 views

10% Offer   on LAK

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 5,800,000      ₨ 5,220,000      Negotiable

Horana panadura Road eke sita 75m, galanigama pivisumta 400m, bandaragama Town ekata 1km durin phita atha. Perches 1k Rs 325000.00

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.