ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Padinchyata Agana Idamak Standard Ads

1 month ago Property Bandaragama   237 views

₨ 325,000

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 325,000

Horana panadura bus margaye galanigama handiye sita 75m, galanigama pivisumta 400m durin, bandaragama Town ekata 1km durin phita atha.

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.