ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

NISSAN X-TRAIL Standard Ads

1 month ago Vehicles Panadura   336 views

₨ 5,850,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 5,850,000   Negotiable

-Emergency Brake Package
-
-2WD
-First Owner
-Pearl White
-Genuine Mileage
-
-
-Two Intelligent Smart Keys
-Key-less Entry
-Push Start
-Automatic Panoramic Sunroof and moon
roof
-Power & Remote Back Door
-Dual AC
-Front Power Sonar
-Front & Rear Sensors
-Lane Departure Warning
-Spare Wheel
-Power Steering, Power Shutters, Power
Mirrors,Retractable Mirrors, Winker
Mirrors Automatic Transmission, Rear
Wiper, Scoop Lights, Running Day Light
-Full Leather Interior
-Seat Heaters
-Roof Spoiler
-Available for inspection in Panadura

Additional Details

Condition Used
Vehicle Brand Nissan
Model X-TRAIL
Year of registration 2015
Mileage 76,000 KM
Fuel Type Diesel
Features:
Air conditionar
Airbag / Safety
GPS
Security System
Stepney
Transmission Manual
Engine Capacity 2000CC

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.