ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Nissan NV350 Standard Ads

2 years ago Vehicles Dehiwala   659 views

₨ 6,500,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 6,500,000   Negotiable

Nissan NV 350 highroof ,
Original D/Ac adjustable seat ,
Manufacturing year 2012 first registration 2016
1st owner,
Mileage 160,000 ,
Used for tourism

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.