ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Nissan March Standard Ads

1 month ago Vehicles Peradeniya   275 views

₨ 1,330,000

  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 1,330,000   Negotiable

Registered owner Year of Make 1996 1.3 EFI Engine Registration No 300 With Manual Transmission Single Air Bag Front Power Shutters Central Locking RPM Meter Air condition Power and Retractable Mirror Emmision Test Reports Available Alloy wheels New Tyres 100% Accident Free Price Can Be Negotiated After Inspection No Open Papers Please

Additional Details

Condition Used
Vehicle Brand Nissan
Model March
Year of registration N/A
Mileage N/A
Fuel Type Partrol
Features:
Air conditionar
Airbag / Safety
GPS
Security System
Transmission Manual
Engine Capacity N/A

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.