ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Nissan leaf 2013 azeo Standard Ads

1 month ago Vehicles Panadura   356 views

₨ 1,650,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 1,650,000   Negotiable

Pearl white
Black interior
Dual multifunction and cruise control
Original monitor
Reverse Camera
Push start
Intelligent Key
1st Owner
Rs.4 per 1km
Excellent condition
inspection in Panadura Town
LEASE CAN BE ARRANGED

Additional Details

Condition Used
Vehicle Brand Nissan
Model leaf
Year of registration 2013
Mileage 60000km
Fuel Type Diesel
Features:
Air conditionar
Airbag / Safety
GPS
Security System
Transmission Manual
Engine Capacity N/A

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.