ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Nissan FB 14 Standard Ads

1 month ago Vehicles Horana   353 views

₨ 1,690,000

  • img
  • img
  • img
City: Horana
Price: ₨ 1,690,000   Negotiable

You can discuss about price
Good condition
Full option
A/c,
Power mirrors,
Power shutters,
Usb and bluetooth player,
Remote key,
Security system
New tyres
New battery
Home used vehicle

Additional Details

Condition Used
Vehicle Brand Nissan
Model FB 14
Year of registration N/A
Mileage N/A
Fuel Type Partrol
Features:
Air conditionar
Airbag / Safety
GPS
Transmission Manual
Engine Capacity N/A

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.