ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Nissan Caravan E 25 Standard Ads

1 year ago Vehicles Balangoda   481 views

₨ 4,175,000

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 4,175,000   Negotiable

2007/12, Dual Ac

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.