ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Nissan AD Wagon Standard Ads

1 year ago Vehicles Ratnapura   390 views

₨ 1,190,000

  • img
  • img
  • img
Price: ₨ 1,190,000   Negotiable

Allow wheels
1996 registerd
Ac
Superb conditions
Call me more details

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.