ඇතුල් වන්න හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්රවේශයක් සඳහා. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Nikon D3200 Standard Ads

11 months ago Electronics Agalawatta   319 views

₨ 49,500

  • img
  • img
Price: ₨ 49,500

Nikon D3200Low shuter Count 5000New Nikon original bagTry pod Sd card sandisk 16GB පාවිච්චි කරන්නේ නැති නිසා දෙන්නේ..18-55mm kit lensRs 49500/= 0768045553Loction මතුගම ,අගලවත්ත

Additional Details

Condition Used

 
Do not make any payments via mobile/online or direct banking before checking the vehicles or meeting the seller.
We do not take any responsibility.